Table 3: Validity of new episcopal consecrations

Validity of new episcopal consecrations

Table 3: Four-column comparison of 1968 edition with Hippolytus text, Coptic and Maronite Rites

 

1

1968 EDITION

Pontificale Romanum, 1968 typical edition

HIPPOLYTUS

La Tradition Apostolique d’Hippolyte, Don Botte (2nd ed.)

COPTIC RITE

Rite Copte, Dz., Ritus Orientalium, t.2, p.23

MARONITE RITE

Consecration du Patriarche Maronite, Dz., Ritus Orientalium, t.2, p.220

2 Deus et
O God,
Deus et
O God,
  ...Deus
...O God,
3 Pater Domini nostri Jesu Christi,
the Father of our Lord Jesus Christ,
Pater domini nostri Iesu Christi,
the Father of our Lord Jesus Christ,
Pater Domini nostri et Dei nostri et Salvatoris nostri Jesu Christi...
Father of our Lord and our God and our Savior Jesus Christ...
Pater Domini nostri Jesu Christi,
the Father of our Lord Jesus Christ,
4 Pater misericordiarum et Deus totius consolationis,
the Father of mercies and the God of all comfort,
Pater misericordiarum et Deus totius consolationis,
the Father of mercies and the God of all comfort,
  Pater misericordiam et Deus totius consolationis,
Father of mercies and God of all comfort,
5 qui in excelsis habitas et humilia respicis,
Who dwellest on high but regardest the humble,
qui in excelsis habitas et humilia respicis,
Who dwellest on high but regardest the humble,
(see Line 7) qui in puris altis habitas perpetuo...et omnia videns,
Who dwellest on high forever in splendor ...and seest all things,
6 qui cognoscis omnia antequam nascantur,
Who knowest all things before they come to pass,
qui cognoscis omnia antequam nascantur,
Who knowest all things before they come to pass,
cognoscens omnia antequam fiant,
knowing all things before they are done,
qui omnia, antequam fiant, nosti...
Who knowest all things that are to happen before they occur...
7     qui es in altissimis et respicis humiles,
Who art on high but regardest the humble,
 
8 tu qui dedisti in Ecclesia tua normas
Thou hast established the plan of thy Church.
tu qui dedisti terminos in ecclesia
Thou hast established Thy standard in the Church.
qui dedisti statuta ecclesiastica
Who hast established the foundation of the Church
qui illuminationem dedisti Ecclesiae
Who hast given light to the Church
9 per verbum gratiae tuae,
By Thy gracious word,
per verbum gratiae tuae,
By Thy gracious word,
per unigenitum Filium tuum Dominum nostrum Jesum Christum,
through Thine only-begotten Son our Lord Jesus Christ,
per gratiam unigeniti Filii tui...
through the grace of Thine only-begotten Son...
10 qui praedestinasti ex principio genus iustorum ab Abraham,
Thou hast chosen the descendants of Abraham to be Thy holy people from the beginning,
praedestinans ex principio genus iustorum ab Abraham,
choosing the descendants of Abraham to be Thy holy people from the beginning,
  qui elegisti Abraham, qui placuit tibi in fide...
Who chosest Abraham, who pleased Thee with his faith...
11 qui constituisti principes et sacerdotes,
Thou hast established princes and priests,
principes et sacerdotes constituens,
establishing princes and priests,
qui constituisti sacerdotes ab initio...
Who established priests from the beginning...
qui principes et sacerdotes ordinasti in sanctuario tuo altissimo...
Who ordained princes and priests in Thy highest sanctuary...
12 et sanctuarium tuum sine ministerio non dereliquisti,
and didst not leave Thy sanctuary without ministers to serve Thee,
et sanctum tuum sine ministerio non derelinquens,
and not leaving Thy holy place without ministers to serve Thee,
qui non reliquisti locum tuum sanctum sine ministerio,
Who did not leave Thy holy place without ministers,
qui non reliquisti sublime sanctuarium tuum sine ministerio
Who didst not leave Thy exalted sanctuary without ministers
13 cui ab initio mundi placuit in his quos elegisti glorificari:
Who, from the beginning of the world wast pleased to be glorified in these whom Thou hast chosen:
ex initio saeculi bene tibi placuit in his quos elegisti dari:
from the beginning of ages it has pleased Thee well to be given
in these whom Thou hast chosen:
qui complacuisti tibi glorificari in iis, quos elegisti:
Who hast pleased Himself to be glorified in these whom Thou hast
chosen:
Tibi, Domine, etiam placuit modo laudari in hoc servo tuo, et dignum effecisti eum, praeesse populo tuo;
It pleased Thee also, O Lord, to be praised now in this Thy servant, and Thou hast made him worthy to preside over Thy people;
14 Et nunc
And now
Nunc
Now
Tu iterum nunc
Thou, again, now
 
15 effunde super hunc electum eam virtutem, quae a te est, Spiritum principalem,
pour forth on this chosen one that power which is from Thee, the governing Spirit,
effunde eam virtutem quae a te est principalis Spiritus
pour forth on him the power of the governing Spirit which is from Thee
effunde virtutem Spiritus tui hegemonici
pour forth the power of Thy leading Spirit
illumina eum et effunde super eum gratiam et
intelligentiam Spiritus tui principalis,

enlighten him and pour forth upon him the grace and understanding of Thy governing Spirit,
16 quem dedisti dilecto Filio tuo Iesu Christo,
Whom Thou gavest to Thy beloved Son Jesus Christ,
quem dedisti dilecto Filio tuo Iesu Christo,
Whom Thou gavest to Thy beloved Son Jesus Christ,
  quem tradidisti dilecto Filio tuo, Domino nostro Jesu Christo...
Whom Thou hast bequeathed to Thy Son, our Lord Jesus Christ...
17 quem ipse donavit sanctis Apostolis,
Whom He gave to the holy Apostles,
quod donavit sanctis Apostolis,
which He gave to the holy Apostles
quem donasti Apostolis sanctis tuis
which Thou gavest to Thy holy Apostles
qui datus fuit sanctis tuis...
Who was given to Thy saints
18 qui constituerunt Ecclesiam per singula loca ut sanctuarium tuum, in gloriam et laudem indeficientem
Who founded the Church in every place as Thy sanctuary, unto the glory and unceasing praise
qui constituerunt Ecclesiam per singula loca sanctificationem tuam, in gloriam et laudem indeficientem
who founded the Church in divers places as Thy means of sanctification unto the glory and unceasing praise
   
19 nominis tui.
of Thy name.
nomini tuo.
of Thy name.
in nomine tuo.
in Thy name.
 
20 Da,
Grant,
Da,
Grant,
Da igitur
Bestow,
(see Line 22)
21 cordium cognitor Pater,
Father, knower of all hearts,
cordis cognitor Pater,
Father, knower of all hearts,
  Pater, qui nosti corda omnium,
O Father, Who knowest the hearts of us all,
22       effunde
pour forth
23     hanc eandem gratiam
therefore, this same grace
virtutem tuam
Thy virtue
24 huic servo tuo, quem elegisti ad Episcopatum,
that this Thy servant, whom Thou hast chosen for the office of Bishop,
super hunc servum tuum quem elegisti ad Episcopatum,
upon this Thy servant, whom Thou hast chosen for the office of Bishop
super servum tuum N., quem elegisti in Episcopum,
upon Thy servant, N., whom Thou hast chosen for the Episcopacy
super hunc servum tuum, quem elegisti ad
patriarchatum,

upon this Thy servant, whom Thou hast chosen to be a patriarch,
25 ut pascat gregem sanctum tuum,
might shepherd Thy holy flock,
pascere gregem sanctam tuam,
to shepherd Thy holy flock,
ut pasceret gregem tuum sanctum,
that he might shepherd Thy holy flock,
ut pascat universum gregem tuum sanctum
that he might shepherd Thy holy, universal flock
26 et summum sacerdotium tibi exhibeat sine reprehensione,
and may he fulfill before Thee, without reproach, the ministry of the High Priesthood,
et primatum sacerdotii tibi exhibere sine
repraehensione,

and to display before Thee, without reproach, the ministry of
the Chief Priesthood,
et ut tibi esset in ministrum irreprehensibilem
and that he might be for Thee a minister above reproach
et summo sacerdotio fungatur sine querela
and may exercise the High Priesthood without reproach
27 serviens tibi nocte et die,
serving Thee by night and day,
servientem tibi nocte et die,
serving Thee by night and day,
orans ante benignitatem tuam die ac nocte,
praying before Thy goodness day and night,
die ac nocte tibi ministrans,
ministering to Thee day and night,
28 ut incessanter vultum tuum propitium reddat
that he may without ceasing obtain Thy favor
incessanter repropitiari vultum tuum
to obtain unceasingly Thy favor
  et concede, ut illi appareat facies tua, eumque dignum redde,
and grant him to behold Thy countenance, and render him worthy,
29 et offerat dona sanctae Ecclesiae tuae;
and present gifts to Thy holy Church;
et offerre dona sanctae Ecclesiae tuae;
and to present gifts to Thy holy Church;
congregans (conservans?) numerum salvandorum, offerens tibi dona in sanctis ecclesiis.
Gathering (preserving?) the number to be saved, offering to Thee gifts
in holy churches.
qui tibi attente et cum omni timore offerat oblationes Ecclesiae tuae sanctae,
who shall devoutly and with all fear offer the oblations of Thy Holy Church,
30 da ut virtute Spiritus summi sacerdotii habeat potestatem dimittendi peccata
grant that, by the power of the Spirit of the High Priesthood, he may have the power of forgiving sins
Spiritum primatus sacerdotii habere potestatem dimittere peccata
Grant him the Spirit of the High Priesthood to have the power
of forgiving sins
Ita, Pater omnipotens, per Christum tuum, da ei unitatem Spiritus Sancti tui, ut sit ipsi potestas dimittendi peccata
Therefore, almighty Father, through Thy Christ, give to him oneness with
Thy Holy Spirit, that he may have the power of forgiving sins
et impertire ei totam potestatem,
grant unto him the fullness of power,
(See Line 34)
31 secundum mandatum tuum; ut distribuat munera secundum praeceptum tuum
according to Thy command; that he might distribute gifts according
to Thy instruction
secundum mandatum tuum, dare sortes secundum præceptum tuum
according to Thy command, to give portions according to Thy
instruction
secundum mandatum unigeniti tui Filii Jesu Christi Domini nostri, constituendi cleros secundum mandatum ejus ad
sanctuarium

according to the command of Thy Son our Lord Jesus Christ, establishing
clergy according to His command for His sanctuary
 
32 et solvat omne vinculum
and loosen every bond
solvere etiam omnem colligationem
also to loosen every bond
et solvendi vincula omnia ecclesiastica...
and loosening all ecclesiastical bonds...
(See Line 34)
33 secundum potestatem quam dedisti Apostolis;
according to the power which Thou didst give to the Apostles;
secundum potestatem quam dedisti Apostolis,
according to the power which Thou gave to the Apostles,
  quam dedisti sanctis Apostolis tuis,
which Thou didst give to Thy Apostles,
34       ut potestate Spiritus tui solvat omnia ligamina,
that by the power of Thy Spirit he may loosen all bonds,
35 placeat tibi in mansuetudine et mundo corde, offerens tibi odorem suavitatis,
may he please Thee in mildness and purity of heart, offering to Thee an odor of sweetness,
placere autem tibi in mansuetudine et mundo corde, offerentem tibi odorem suavitatis,
to be pleasing also to Thee in gentleness and purity of heart,
offering Thee the odor of sweetness,
et placent tibi in mansuetudine et corde humili, offerens tibi in innocentia et irreprehensibilitate sacrificium sanctum incruentum, mysterium hujus Testamenti novi, in odorem suavitatis.
And may he please Thee in meekness and humility of heart, offering to Thee in innocence and irreprehensibility the holy unbloody sacrifice, the mystery of the new Testament, for an odor of sweetness.
et ut placeat tibi in pura humilitate, caritate illum imple, scientia, discretione, disciplina, perfectione,
magnanimitate cum puro corde, dum orat pro populo, dum contristatur pro his, qui stulte agunt, eosque ad auxilium trahit, dum offert tibi laudes et confessiones ac orationes in odorem suavitatis

and that he may please Thee in pure humility, fill him with charity, knowledge, discernment, learning, perfection, magnanimity with a pure heart, while he prays for the people, while he weeps for those who act foolishly; may he draw them to seek help, while he offers Thee praise, prayer and acclaim in the odor of sweetness,
36 per Filium tuum Iesum Christum, per quem tibi
gloria et potentia et honor, cum Spiritu Sancto in
sancta Ecclesia et nunc et in saecula saeculorum.
Amen.

through Thy Son Jesus Christ, to Whom be glory and power and honor, with the Holy Spirit in the holy Church both now and forever. Amen.
per puerum tuum Iesum Christum, per quem tibi
gloria et potentia et honor, patri et filio cum spiritu
sancto et nunc et in saecula saeculorum. Amen.

through Thy Son Jesus Christ, through Whom be glory and power and honor, to the Father and to the Son, with the Holy Spirit both now and forever. Amen.
  per Dominim nostrum Jesum Christum Filium tuum
dilectum, per quem tibi gloria, honor et imperium
una cum Spiritu tuo Sancto ab aeterno et nunc et
omni tempore et in generationem generationum et in saecula infinita. Amen.

through our Lord Jesus Christ, Thy Beloved Son, through Whom may Thou be glorified and honored, and with Thy Holy Spirit, from all eternity, now, and in all times, and unto all generations, and unto endless ages. Amen.